Vijesti

ERASMUS+ SPORT Mala suradnička partnerstva – projekti koji nisu povezani s Europskim tjednom sporta

                              ERASMUS+ SPORT

Program: Erasmus+ Potprogram

Sport Akcija: Mala suradnička partnerstva (projekti koji nisu povezani s Europskim tjednom sporta)

Status natječaja: Otvoren

Ukupni iznos osiguran u fondu: 16,8 milijuna eura za Erasmus+ Sport

Rok za prijavu: 12. svibnja 2016. u 12:00 sati

Prihvatljive aktivnosti:  umrežavanje ključnih dionika,  razvoj, identifikacija i razmjena dobre prakse,  priprema, razvoj i provedba osposobljavanja i obrazovnih modula te alata, aktivnosti podizanja svijesti o dodanoj vrijednosti sporta i tjelesne aktivnosti za osobni, društveni i profesionalni razvoj osoba,  aktivnosti za promicanje inovativnih sinergija između područja sporta i područja zdravlja, obrazovanja, osposobljavanja i mladih,  aktivnosti za povećanje baze dokaza u sportu za suzbijanje društvenih i gospodarskih izazova (prikupljanje podataka kojima se potvrđuju prethodno navedene aktivnosti, ankete, savjetovanja itd.)  konferencije, seminari, sastanci, događaji i aktivnosti podizanja svijesti kojima se podupiru navedene aktivnosti

Ciljevi:  potpora društvenoj uključenosti i jednakosti prilika u sportu, naročito u vidu pružanja potpore u provedbi strategija EU-a s naglaskom na Smjernice EU-a za ravnopravnost spolova i na Strategiju EU-a za osobe s invaliditetom,  promidžba tradicionalnih europskih sportova i igara,  potpora mobilnosti volontera, trenera, menadžera i osoblja u neprofitnim sportskim organizacijama,  zaštita sportaša, naročito mladih, od zdravstvenih i sigurnosnih opasnosti kroz poboljšanje uvjeta za trening i natjecanje

Trajanje projekta: 12, 18 ili 24 mjeseca

Prihvatljivi prijavitelji: Javna tijela i neprofitne organizacije koje djeluju u području sporta i tjelesnih aktivnosti, na primjer:  javno tijelo nadležno za sport na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini,  nacionalni olimpijski odbor ili nacionalna sportska konfederacija, sportska organizacija na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini, nacionalna sportska liga, sportski klub,  organizacija ili sindikat koji zastupa sportaše,  organizacija ili sindikat koji zastupa profesionalce i volontere u sportu (trenere, menadžere itd.)  organizacija koja predstavlja pokret „Sport za sve“ 6 – organizacija koja je aktivna u promicanju tjelesnih aktivnosti,  organizacija koja djeluje u području aktivnog provođenja slobodnog vremena

Prijavitelj mora imati sjedište u državi članici Europske unije.

Partnerstvo: Transnacionalno partnerstvo mora uključivati najmanje 3 organizacije iz 3 različite Programske zemlje.

Intenzitet potpore: 80% Visina potpore: Do 60.000 eura

Upravljačko tijelo: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Website: http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php Link na natječaj: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.347.01.0007.01.ENG

Napomena: Call for proposals 2016 — EAC/A04/2015 Erasmus+ programme (2015/C 347/06)

Link na vodič za prijavitelje : http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plusprogramme-guide_en.pdf

Napomena: Erasmus+ Programme Guide Version 1 (2016): 20/10/2015

Službeni e-mail za upite:sport@ec.europa.eu

Skip to content