Vijesti

Završna konferencija projekta „Obrazujmo se zajedno 3“

Danas je u Velikoj županijskoj vijećnici održana završna konferencija projekta „Obrazujmo se zajedno 3“ na kojoj su voditelj projekta Daniel Majer i direktorica Regionalne razvojne Agencije Požeško-slavonske županije PANORE mr.sc. Senka Horvat, predstavili projekt. Na konferenciji su sudjelovali i pomoćnici u nastavi, koordinatori projekta iz škola te ravnatelji. U ime nositelja projekta, Požeško-slavonske županije, govorio je tajnik Željko Obradović.


                   Izvor fotografije: Slavonski.hr

 

Voditelj projekt Daniel Majer predstavljajući projekt, rekao je kako je cilj projekta “pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u osnovnoškolske/srednjoškolske ustanove na području Požeško-slavonske županije te doprinijeti uspostavi sustava neposredne potpore učenicima s teškoćama, kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.”
Projektom je bilo predviđeno uključivanje 56 učenika, a u konačnici je bilo uključeno 60 učenika s teškoćama. Također, bilo je predviđeno zapošljavanje 42 pomoćnika, a u konačnici radi 45 pomoćnika u 11 osnovnih i 4 srednje škole – u projekt je u drugom polugodištu uključena i SŠ Pakrac. Škole su partneri na projektu kao i Regionalna razvojna agencija PSŽ – PANORA, koja je projekt, osmislila, zajedno sa Županijom prijavila, a projekt i provodi.
Projekt je bio prijavljen na: Poziv na dostavu projektnih prijedloga – Osiguranje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II.,“ kojeg je bilo raspisalo Ministarstva znanosti i obrazovanja. Projekt se provodi u okviru OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Ukupna vrijednost projekta: 1.785.773,28 kuna od čega su sredstva sufinanciranja: 95% (od toga iz Europskog socijalnog fonda (85%) i državnog proračuna (15%)) i vlastita sredstva: 5%.

Direktorica Regionalne razvojne agencije – PANORA, mr.sc. Senka Horvat zahvalila se svim pomoćnicima u nastavi koji svoj posao predano i marljivo rade. Istaknula je kako je PANORA izradila potrebnu dokumentaciju za javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje vlastitih sredstava te je za ovaj projekt odobreno dodatnih 71.430,00 kuna. Napomenula je kako se uskoro očekuje raspisivanje novog natječaja za pomoćnike u nastavi te će se projekt provoditi i u idućoj školskoj godini, a novost bi trebala biti da će projekt ići na 4 godine.
Osim ovog projekta, kada je u pitanju školstvo, PANORA je izradila i provodi projekt „Obrok za 5“ kojim se osigurala prehrana siromašnih učenika na području cijele županije. Taj projekt vrijedan je 311.000,00 kuna. Također, PANORA izrađuje i provodi projekte energetske obnove škola. PANORA je zajedno sa OŠ „Lipik“ i OŠ braće Radića Pakrac prijavljeni projekte na javni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja – Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja, svaki projekt vrijedan je oko 700.000,00 kuna. Ukoliko projekti budu odobreni, škole bi trebale dobiti novu opremu, a profesori kvalitetnu edukaciju radi izrade kurikuluma za izvannastavne aktivnosti.

Svoja iskustva iznijeli su i pomoćnik u nastavi Dinko Rider iz OŠ „Mladost“ Jakšić te Kristina Grgić iz OŠ braće Radića Pakrac, koja je bila pomoćnica u prošlom projektu, ali u srednjoj školi (Poljoprivredno – prehrambenoj školi Požega). Istaknula je kako je pristup učenicima drukčiji, dok se u srednjoj školi više radilo na učenju, sada je podrška učenicima puno veća. Kristina radi sa slijepim učenikom.

Kristina Hip, koordinatorica u Poljoprivredno – prehrambenoj školi Požega istaknula je kako ta škola jedina ima posebne razredne odjele i potreba za pomoćnicima je itekako velika. „Prepoznata je važnost ovog projekta i od strane roditelja, među nastavnicima i učenicima. Zahvaljujući pomoćnicima učenici pokazuju pozitivne pomake. Moram napomenuti kako je u našoj školi projekt osmišljen tako da je jedan pomoćnik na jedan razredni odjel, tako da je njihova situacije otežana i iako je njihova zadaća bila složena, pomoćnici su svoj posao napravili uspješno“ – istaknula je Hip te dodala kako je ostvarena je jako dobra suradnja sa osnivačem (Županijom) i PANOROM.

Željko Obradović, tajnik Požeško-slavonske županije, pozdravio je sve pristupne u ime župana Alojza Tomaševića. Istaknuo je kako Županija nemaju velika sredstva, ali je Županija osiguravala plaću za 3 dodatna pomoćnika. Istaknuo je kako mnogi pričaju o reformama u obrazovanju i da će doći do promjena, ali da Županija već sada puno ulože u obrazovanje, od sufinanciranja ovakvih projekta, sufinanciranjem pomoćnika iz vlastitih sredstava, do projekta energetske obnove gdje Županija daje znatna sredstva i gdje je Županija jedna od najuspješnijih u Republici Hrvatskoj.

 

Skip to content