Vijesti

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA Mojih 5 kvadrata: Veliki korak je napravljen, a još veći je pred nama

U Vetovu je 5. prosinca 2023. godine održana završna konferencija projekta “Mojih 5 kvadrata” na kojoj je sve prisutne s projektom upoznala voditeljica Ivana Orban, ispred Regionalnog koordinatora razvoja Požeško – slavonske županije koji je pružao tehničku pomoć tijekom cjelokupne pripreme i provedbe.

Ivana Orban, stručna voditeljica za projekte u RKR PSŽ
Ivana Orban, stručna voditeljica za projekte u RKR PSŽ

Ravnateljica Doma za odrasle osobe Ljeskovica Rada Matoš prethodno je sve prisutne uvodno pozdravila, naglasivši kako je ovim projektom Dom započeo s procesom deinstitucionalizacije i transformacije te izrazila nadu za daljnjim nastavkom pružanja ovakve usluge. Posebno se zahvalila resornom Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na podršci i potpori, svim suradnicima i službama unutar Doma te istaknula kako je ponosna na korisnike koji su prihvatili i iskoristili mogućnost ovakve usluge.

Projekt „Mojih 5 kvadrata“ Doma za odrasle osobe Ljeskovica, predstavlja značajan korak u transformaciji skrbi za osobe s mentalnim teškoćama na području Požeško-slavonske županije. Kroz 32 mjeseca provedbe projekta doprinijelo se procesu deinstitucionalizacije i sprječavanju institucionalizacije osoba s mentalnim teškoćama putem razvoja alternativnih oblika skrbi i izvaninstitucijskih usluga. Transformacija domova socijalne skrbi za krajnji cilj ima osigurati inkluziju osoba s mentalnim teškoćama i ostvariti njihovo ljudsko pravo na uključenost u zajednicu.

Provedbom glavne aktivnosti projekta, odnosno izmještanjem korisnika Doma za odrasle osobe Ljeskovica u samostalne jedinice organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku, poticala se njihova aktivna integracija u svakodnevni život. Usluga organiziranog stanovanja uspostavljena je u 5 stambenih jedinica na području Požege uz kontinuirano pružanje psihosocijalne podrške stručnog osoblja zaposlenog u ovu svrhu. Svaka stambena jedinica pruža dom za 4 korisnika uz svakodnevnu podršku 2 asistenta. U uslugu organiziranog stanovanja uključeno je ukupno 20 korisnika Doma za odrasle osobe Ljeskovica, za čiju je brigu zaposleno ukupno 20 stručnih osoba: 17 asistenata, 3 viša asistenta i 1 zastupnik. Uoči početka pružanja usluga psihosocijalne podrške, svi asistenti i viši asistenti su završili formalni program osposobljavanja u organiziranom stanovanju za osobe s mentalnim teškoćama. Dodatno, i drugi stručni djelatnici Doma su sudjelovali na različitim neformalnim edukacijama kako bi unaprijedili svoja znanja i vještine za obavljanje svakodnevnih aktivnosti s korisnicima.

Neizostavan dio projektnih aktivnosti bila je nabava opreme i putničkog kombi vozila kojima se poboljšala kvaliteta života korisnika. Nabavljena oprema uključuje zdravstvena pomagala za kućnu upotrebu, električne uređaje, namještaj te informatičku opremu za stručno osoblje.

Važan dio projektnih aktivnosti odnosio se na unaprjeđenje svakodnevice korisnika koji su na tjednoj bazi imali organizirane tjelovježbe, a na mjesečnoj posjete toplicama u okruženju. Za korisnike su također organizirane različite radionice kojima se poticala njihova socijalna integracija i osobni razvoj.

Tijekom projekta provele su se i aktivnosti senzibilizacije javnosti o procesu deinstitucionalizacije. U svibnju 2023. godine održan je Dan otvorenih vrata Doma za odrasle osobe Ljeskovica te okrugli stol na temu slobode izbora i sudjelovanja u donošenju odluka kao i diskusija o proširenju socijalnih usluga u zajednici i poboljšanju uvjeta za pružanje izvaninstitucionalnih usluga. U prosincu 2023. godine obilježen je Međunarodni dan osoba s invaliditetom kad je organiziran drugi okrugli stol na temu „Invaliditet živi u društvu, a ne u čovjeku“ na kojem su sudjelovali i predstavnici Hrvatskog saveza osoba s intelektualnim teškoćama.

Završnu konferenciju projekta zaključila je Nikolina Vlainić, zastupnik u organiziranom stanovanju koja je govorila o prednostima i iskušenjima ovakvog oblika pružanja skrbi za korisnike. Izrazila je nadu u nastavak pozitivnih pomaka u kvaliteti socijalnih usluga i života korisnika zaključivši: „Veliki korak je napravljen, a još veći je pred nama.“

Projekt „Mojih 5 kvadrata“ provodio se od 30.04.2021. godine, a financiran je bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda te sredstvima državnog proračuna RH u ukupnoj vrijednosti od 1.450.406,18 €.

 

Sadržaj objavljenog teksta isključiva je odgovornost Domu za odrasle osobe Ljeskovica.

Skip to content