Vijesti

Ugradnja ili rekonstrukcija dizala u okviru Poziva „Energetska obnova višestambenih zgrada“

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je kako u okviru Poziva „Energetska obnova višestambenih zgrada“, prihvatljiv trošak može biti i ugradnja dizala, odnosno provedba novih i rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s važećim Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Imajući u vidu različite situacije kod rekonstrukcija postojećih zgrada, upućujemo da je člankom 58. stavkom 2. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti omogućeno da se kod rekonstrukcija postojećih građevina, obveze osiguranja pristupačnosti i prilagodbe, u skladu s tehničkim mogućnostima, primjenjuju na dio građevine koji se rekonstruira, odnosno u okviru dijela građevine koji je u opsegu zahvata te rekonstrukcije.

U takvim slučajevima projektant treba dokazati da određeni zahtjev iz Pravilnika nije tehnički izvediv u postojećoj zgradi koja se obnavlja, ali da je taj zahtjev primijenjen u najvećoj mogućoj mjeri u skladu s Pravilnikom i tehničkim mogućnostima, te dokazati da se navedenim tehničkim rješenjem unapređuje ispunjavanje zahtjeva pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u odnosu na postojeće stanje i da je navedeno tehničko rješenje u skladu s ostalim zahtjevima iz Pravilnika te važećim normama i propisima.

Navedene mjere se u okviru predmetnog Poziva sufinanciraju u stopi kategorije obnove koja se provodi: ako se planira provođenje integralne energetske obnove, onda je maksimalna stopa sufinanciranja 60%, a ako se planira provođenje dubinske ili sveobuhvatne obnove, onda je maksimalna stopa sufinanciranja 80% za iste.

Tekst Poziva „Energetska obnova višestambenih zgrada“ kao i cjelokupnu dokumentaciju Poziva možete pronaći na poveznici.

 

Skip to content