Vijesti

Natječaj za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij „Priprema i provedba EU projekata“

Sveučilište u Zagrebu, Centar za poslijediplomske studije, raspisuje Natječaj za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij „Priprema i provedba EU projekata“ u akademskoj godini 2022./2023. za stjecanje akademskog naziva: Sveučilišni specijalist/-ica za EU projekte.

Naime, riječ je o zanimljivom studiju na kojemu se može naučiti više o pripremi i provedbi projekata, a studij mogu upisati pristupnici/-ice koji su stekli diplomu sveučilišnog četverogodišnjeg dodiplomskog studija ili diplomu magistra struke te koji aktivno znaju engleski jezik.

Studij u partnerstvu provode: Pravni fakultet, Ekonomski fakultet, Građevinski fakultet, Agronomski fakultet te Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) iz Zagreba. U provedbi studija surađuju domaći i strani stručnjaci.

Pristupnik koji je stekao diplomu o završenom dodiplomskom, odnosno diplomskom sveučilišnom studiju na stranom sveučilištu, dužan je o svome trošku pribaviti i nakon prijave na natječaj dostaviti rješenje nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili priznavanju razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, u svrhu upisa na specijalistički studij.

Poslijediplomski specijalistički studij Priprema i provedba EU projekata traje dva semestara. Završetkom studija stječe se 60 ECTS bodova, a školarina za studij (oba semestra) iznosi 26.000,00 kuna, moguće je plaćanje u ratama.

Prijavi treba priložiti:

  • Ispunjen obrazac za prijavu;
  • Ovjerenu presliku diplome / rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije;
  • Životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti te popisom radova (ako ih ima).

 

Ovim se raspisuje natječaj i za dodjelu jedne stipendije za polaznika/-icu s potpomognutih područja RH. Pored ranije navedenog pristupnici za stipendije trebaju priložiti motivacijsko pismo i presliku osobne iskaznice.

Obrazac za prijavu i program studija možete pronaći ovdje.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 1. listopada 2022. godine.

Sva potrebna dokumentacija šalje se na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet (s naznakom za: PDSS Priprema i provedba EU projekata), Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb.

Skip to content