Vijesti

Objavljen Poziv za prijavu za sudjelovanje na aktivnostima Odjela za mlade Vijeća Europe u suradnji s Europskim centrima za mlade

Odjel za mlade Vijeća Europe poziva nevladine organizacije mladih, mreže i druge nevladine strukture uključene u područja rada s mladima relevantna za politiku za mlade Vijeća Europe da dostave prijave za aktivnosti koje će se održati u suradnji s Europski centri za mlade u Strasbourgu i Budimpešti (studijske sesije, 2. semestar 2023.).

Studijske sesije organiziraju se u suradnji s organizacijama i mrežama mladih i Odjelom za mlade Vijeća Europe, a domaćin je jedan od Europskih centara za mlade.

To su međunarodni događaji za mlade koji traju između 4 i 8 dana i okupljaju članove organizacija ili mreža mladih i stručnjake za rasprave o određenoj temi relevantnoj za prioritete 2022.-2023. sektora mladih Vijeća Europe.

Više informacija možete pronaći na poveznicama:

 

Dodatne informacije o studijskim sesijama i temama možete pronaći na poveznici.

Rok za slanje prijava je 15. listopada. 2022. godine.

Skip to content