Vijesti

Regionalnoj razvojnoj agenciji Požeško-slavonske županije -PANORA d.o.o. dodijeljeno milijun kuna

U petak 6. listopada 2017. godine u Šibeniku, direktorica Regionalne razvojne agencije Požeško-slavonske županije – PANORA d.o.o. Senka Horvat potpisala je Sporazum o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i procesu pripreme zalihe lokalnih razvojnih projekata  s  ministricom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijelom Žalac , kojim je Razvojnoj agenciji dodijeljeno milijun kuna za provođenje budućih projekta i za rad same Agencije. Sporazum su potpisali i ostali regionalni koordinatori, te je ukupno dodijeljeno 21 milijun kuna.

 Jedan od ključnih partnera u izradi Nacionalne razvojne strategije bit će i regionalni koordinatori koji će surađivati s Ministarstvom na prikupljanju statističkih podataka s regionalne razine, izradi analitičkih podloga, definiranju vizije, razvojnih smjerova i strateških ciljeva, organizaciji participativnih događaja i konferencija te dizanju svijesti na regionalnoj i lokalnoj razini o važnosti izrade Strategije.

Regionalni koordinatori će voditi posebnu bazu podataka o projektima čija je projektna dokumentacija sufinancirana putem Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova. Regionalni koordinatori će pratiti natječaje koji se financiraju iz ESI fondova te obavještavati Korisnike o planiranim natječajima, davati im stručnu pomoć u pripremi natječajne dokumentacije, pratiti uspješnost tih projekata u pribavljanju sredstava za realizaciju, tj. praćenje na koje programe i fondove Europske unije će Korisnici kandidirati projekte za koje je izrađena Projektna dokumentacija  kao i praćenje postignutih rezultata i učinaka.

Na trodnevnoj konferencije u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije „Dani regionalnoga razvoja i EU fondova“, uzvanicima su kroz dvanaest predavanja i radionica bile predstavljene Izmjene i dopune Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske, nacionalni programi financiranja projekata jedinica lokalne i regionalne samouprave, dosadašnji rezultati te aktualne mogućnosti financiranja projekata iz EU fondova, programi europske teritorijalne suradnje.   Konferencija je namijenjena nositeljima regionalnoga razvoja na svim razinama, a ujedno je i prilika za razmjenu iskustava, umrežavanje i jačanje suradnje s ciljem realizacije što većeg broja projekata.

Skip to content