Projekti

Zajedno do razvoja

Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije – PANORA d.o.o. je 22. kolovoza 2016.  potpisala ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć  Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. za projekt „Zajedno do razvoja“. Ukupna vrijednost projekta je 1.479.090,61 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 1.256.931,20 kuna. Razdoblje provedbe projekta je od 01.listopada 2016. do 31. ožujka 2019. godine. Ciljna skupina su tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima od interesa za društveni i gospodarski razvoj županije, točnije njihovi zaposlenici te djelatnici RRA PSŽ. Svrha projekta je jačanje općih kapaciteta potrebnih za uspješnu pripremu i provedbu projekta iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova, te pružiti direktnu podršku za pripremu konkretnih projekata za financiranje iz ESI fondova, s ciljem ostvarivanja više razine razvoja regionalnog razvoja Požeško-slavonske županije. Cilj projekta je unaprijediti procese regionalnog razvoja korištenjem raspoloživih i stjecanjem novih znanja, vještina, sposobnosti regionalnih koordinatora, te informiranje, educiranje, savjetovanje i pomaganje dionika u pripremi i provedbi različitih vrsta projektnih i s njima povezanih aktivnosti. Projektne aktivnosti se obuhvaćaju: 1. Savjetodavna podrška za pripremu i provedbu projekta; 2. Informativno-edukativne aktivnosti za potencijalne prijavitelje i korisnike; 3. Jačanje kapaciteta regionalnih koordinatora; 4.Vanjska revizija; 5.Indirektni (neizravni troškovi); 6. Promidžba i vidljivost i 7. Upravljanje projektom i administracija. Projekt „Zajedno do razvoja” će doprinijeti povećanju kvantitete projekata na području Požeško-slavonske županije, kao i s projektima povezanim aktivnostima, što će u konačnici doprinijeti višoj razini regionalnog razvoja.

Logotip projekta:
Nositelj projekta:
Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije
Partneri:
Vrijednost projekta
1.479.090,61 kn
Opis projekta:
Razdoblje provedbe:
07.2016.-03.2019.
Fond / Operativni program:
EFRR – Europski fond za regionalni razvoj
Skip to content