Vijesti

Održana informativna radionica Predstavljanje aktualnosti projekta „Zajedno do razvoja“ i informiranje o mogućnostima financiranja.

Dana 26.09.2017. godine  Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske  županija –PANORA d.o.o. održala je Informativnu radionicu u Gimnaziji u Požegi,  u sklopu projekta „Zajedno do razvoja“ financiranog iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, na temu: Predstavljanje aktualnosti projekta „Zajedno do razvoja“ i informiranje o mogućnostima financiranja.

Na radionici su prezentirane  aktualnosti projekta „Zajedno do razvoja“ te otvorenih natječaja i natječaja u najavi a poseban naglasak je  stavljen na najavu natječaja „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora” , zbog upita i zainteresiranosti   šire javnost za prijavu na ovaj natječaj, te na  Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih  razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.

 

 

Skip to content