Vijesti

Održana informativna radionica Predstavljanje aktualnosti projekta „Zajedno do razvoja“ i informiranje o mogućnostima financiranja.

Dana 26.09.2017. godine  Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske  županija –PANORA d.o.o. održala je Informativnu radionicu u Gimnaziji u Požegi,  u sklopu projekta „Zajedno do razvoja“ financiranog iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, na temu: Predstavljanje aktualnosti projekta „Zajedno do razvoja“ i informiranje o mogućnostima financiranja.

Na radionici su prezentirane  aktualnosti projekta „Zajedno do razvoja“ te otvorenih natječaja i natječaja u najavi a poseban naglasak je  stavljen na najavu natječaja „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora” , zbog upita i zainteresiranosti   šire javnost za prijavu na ovaj natječaj, te na  Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih  razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.