Vijesti

Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije – PANOEA objavljuju 

POZIV ZA ISKAZ INTERESA za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.

Predmet poziva je pružanje financijske pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi i izradi projektne i tehničke dokumentacije. Osnovni preduvjeti prihvatljivosti projektnog prijedloga su usklađenost s propisanom važećom prostorno-planskom dokumentacijom područja na kojem se traži sufinanciranje i u cijelosti riješeni imovinsko-pravni odnosi.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane u I., II. i III.  skupinu prema stupnju razvijenosti i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu. Prihvatljivi su projektni prijedlozi lokalnih razvojnih projekata čiji su nositelji prihvatljivi podnositelji zahtjeva ili pravne osobe čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji zahtjeva i u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu.

Najviši udio Ministarstva u sufinanciranju projektne dokumentacije određuje se prema indeksu razvijenosti područja, odnosno u slučaju Požeško-slavonske županije: 

 • 90% ukupno prihvatljivih troškova za projekte s područja II. skupine jedinica lokalne samouprave, 
 • 85% ukupno prihvatljivih troškova za projekte s područja III. skupine jedinica lokalne samouprave. 

Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti po podnositelju iznosi 1.000.000,00 kuna (slovima:jedanmilijunkunainulalipa) s PDV-om ukoliko je podnositelj jedinica lokalne samouprave, 2.000.000,00 kuna (slovima:dvamilijunkunainulalipa) s PDV-om ukoliko je podnositelj jedinica područne (regionalne) samouprave. Vrijednost zahtjeva ne smije biti manja od 100.000,00 kuna.

Ukoliko je podnositelj zahtjeva jedinica lokalne samouprave, može podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje projektne dokumentacije, a ukoliko je podnositelj zahtjeva jedinica područne (regionalne) samouprave, može podnijeti najviše četiri zahtjeva za sufinanciranje projektne dokumentacije.

Način podnošenja zahtjeva – zainteresirani podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za dodjelu sredstava u skladu sa Smjernicama za podnositelje zahtjeva, uz priloge:

 • Kontrolni obrazac (Dodatak A) u pisanom i elektronskom formatu (na CD-u),
 • Prijavni obrazac (Dodatak B), detaljno i jasno popunjen na hrvatskom jeziku, dostavljen u pisanom i elektronskom formatu (na CD -u) koji mora biti istovjetan priloženom pisanom primjerku,
 • Proračun projekta (Dodatak C) u pisanom i elektronskom formatu (na CD-u). 

Zahtjevi se predaju u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, preporučenom poštom ili neposredno dostavom Regionalnom koordinatoru – Regionalnoj razvojnoj agenciji Požeško-slavonske županije – PANORA, obvezno uz naznaku: “Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova – Ne otvarati”, na adresu Regionalnog koordinatora:

Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije – PANORA d.o.o., Županijska 7, 34000 Požega

Rok za podnošenje zahtjeva je 31. listopada 2017. 

PRILOZI:

 • [article_files src=”1505734797poziv_za_iskaz_interesa.docx>Preuzmi datoteku
 • [article_files src=”1505734854program_pripreme_lokalnih_razvojnih_p.pdf>Preuzmi datoteku
 • [article_files src=”1505738222smjernice_za_podnositelje_zahtjeva__-.doc>Preuzmi datoteku
 • [article_files src=”1507020902dopuna_smjernicama_-_str_6.docx>Preuzmi datoteku
 • [article_files src=”1505734900prilog_1_-_dodatak_a_-_kontrolni_obr.docx>Preuzmi datoteku
 • [article_files src=”1505734916prilog_2_dodatak_b_-_prijavni_obraza.docx>Preuzmi datoteku
 • [article_files src=”1507020902dopuna_izjave_8-_dodatak_b_-_prijavn.docx>Preuzmi datoteku
 • [article_files src=”1505734935prilog_3_-_dodatak_c_-_proracun_proje.xls>Preuzmi datoteku
 • [article_files src=”1505734957prilog_4-_obrazac_za_vrednovanje.pdf>Preuzmi datoteku
Skip to content