Vijesti

Projekt „Regionalni centar razvoja poljoprivredne proizvodnje Požeško-slavonske županije“

Požeško-slavonska županija potpisala je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Regionalni centar razvoja poljoprivredne proizvodnje Požeško-slavonske županije“ .

Požeško-slavonskoj županiji kao nositelju projekta, tehničku pomoć i podršku u pripremi i provedbi projekta  pruža Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije (financirano iz projekta  „Zajedno do razvoja 2“).

Projekt je prijavljen u sklopu Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnoga razvoja u Slavoniji, Baranji i Srijemu.

Glavni cilj projekta je stvaranje podloge za razvoj poljoprivrednog sektora na području Požeško-slavonske županije kroz poticanje udruživanja, kvalitetnije organiziranje poljoprivredne proizvodnje, izgradnju skladišnih kapaciteta, usvajanje novih znanja i praćenje novih trendova, izradom i primjenom stručnih analiza, studija i dokumenata.

Projekt se sastoji od tri glavne cjeline, koje su međusobno povezane:

  • Prva aktivnost se odnosi na izradu Analize potencijala i razvoja poljoprivredne proizvodnje u Požeško-slavonskoj županiji,
  • Druga aktivnosti sadržava izradu organizacijskih modela proizvodnje (u sektoru voća, povrća, svinjogojstva, uspostavi centra za zbrinjavanje i preradu ostataka iz prerade voća i povrća te sektora koji se pokaže kao najvažniji s naglaskom na modele udruživanja poljoprivrednika),
  • Projektom će se izraditi i Model uspostave i upravljanja regionalnim centrom razvoja poljoprivredne proizvodnje i izraditi projektno tehnička dokumentacija za navedeni centar. 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.526.000,00 kn od čega su bespovratna sredstva 2.147.100,00 kuna. 

Razdoblje provedbe projekta je 06.11.2019. do 06.11.2022. godine.

Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Više informacija o programu Konkurentnost i kohezija možete pronaći ovdje.

Skip to content