Vijesti

Predstavljena prva strategija razvoja vinskog turizma u Republici Hrvatskoj

Projekt Svijet graševine nastao je kao odgovor na potrebu razvoja sustavnog i strateški planiranog vinskog turizma u Požeško-slavonskoj županiji. Iako se turizam vina prvenstveno temelji na ponudi vinarija i vinu kao ključnoj atrakcijskoj osnovi, povezan je i s atrakcijskim osnovama gastronomskog turizma te kulturnog, ruralnog i eko turizma.

Uzvanici predstavljanja “Strateškog i akcijskog plana razvoja destinacije turizma vina Svijet graševine”

Jučerašnjim događanjem koje je održano u Gradskoj knjižnici Požega predstavljen je Strateški i akcijski plan razvoja destinacije turizma vina Svijet graševine koji je izrađen u okviru projekta „Svijet graševine (Spahijski podrum, Muzej bećarca, brendiranje)“, a Požeško-slavonska županija kao projektni partner, uz tehničku pomoć Regionalnog koordinatora razvoja Požeško-slavonske županije, nositelj je aktivnosti promocije „Svijet graševine“ kroz koju se spomenuti dokument i izradio.

Ravnateljica Regionalnog koordinatora razvoja PSŽ, Senka Horvat

Dokument se temelji na konkurentskim potencijalima PSŽ, odnosno teritorija Svijeta graševine te na prepoznatim razvojnim trendovima i izazovima na županijskoj i regionalnoj (Slavonija), nacionalnoj, europskoj ali i globalnoj razini. S obzirom na navedeno, dokument ima širi obuhvat budući da obuhvaća razvoj ostalih atrakcija koje se vežu na Svijet graševine kao što su obilježavanje Grgureva, obnova Županijske palače i vinskog podruma, obnova Trenkovog dvorca i slično. Važno je napomenuti kako je Strateški i akcijski plan razvoja destinacije turizma vina Svijet graševine kao takav, prvi dokument vezan uz planski razvoj turizma vina na području jedne županije.

Županica Požeško-slavonske županije, Antonija Jozić

Jučerašnjem predstavljanju prisustvovala je županica Antonija Jozić zajedno sa predstavnicima gradova i općina Požeško-slavonske županije, ravnateljica Regionalnog koordinatora razvoja PSŽ Senka Horvat, predstavnici turističkih zajednica s područja županije kao i ostali predstavnici javnih ustanova te gospođa Dragana Lucija Ratković Aydemir iz firme Muze d.o.o. kao autorica i izrađivač Strateškog i akcijskog plana razvoja destinacije turizma vina Svijet Graševine. Među prisutnima također su bili i vinari s područja Požeško-slavonske županije.

Dragana Lucija Ratković Aydemir, Muze d.o.o.

Za potrebe izrade Strateškog i akcijskog plana razvoja destinacije turizma vina Svijet graševine dosada su održane participativne radionice s dionicima javnog, privatnog i civilnog sektora vinogradarstva i vinarstva, kulture i baštine te lokalne i županijske uprave. Zalog uspješnosti Svijeta graševine je doprinos svih aktera u ostvarenju njegove vizije i poslanja, a suradničko će djelovanje pridonijeti uspješnoj realizaciji strateških ciljeva koji u konačnici imaju širi utjecaj na opći boljitak stanovnika županije.

Skip to content