Vijesti

Poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi financijskog instrumenta ESIF ograničena portfeljna jamstava koji se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) (za financiranje obrtnih sredstava)

Cilj ovoga otvorenog javnog Poziva koji je pokrenut od strane Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije jest odabir financijskih institucija odnosno banaka koje obavljaju svoju djelatnost u Republici Hrvatskoj te ispunjavaju ostale uvjete definirane u ovome Pozivu kako bi sudjelovale u provedbi financijskog instrumenta ESIF Ograničeno portfeljno jamstvo. Svi zahtjevi u sklopu ovog Poziva se podnose HAMAG-BICRO-u, a moraju biti u skladu s uvjetima definiranim u ovome otvorenom javnom Pozivu.

Vlada Republike Hrvatske i Europska unija („EU“) su odlučile dodijeliti financijska sredstva za financijski instrument ESIF Ograničeno portfeljno jamstvo za MSP-ove, a koji je usmjeren na konkretne i dobro utvrđene nedostatke na tržištu u cilju osiguranja boljeg pristupa financiranju MSP-ova.

ESIF ograničena portfeljna jamstva je financijski instrument kojim se potiče financijske institucije na kreditiranje MSP-ova. Ograničenim portfeljnim jamstvom trebao bi se riješiti problem postojećeg nedostatka na tržištu dužničkih financijskih instrumenata za MSP-ove i to poticanjem novih zajmova s pomoću pružanja zaštite od kreditnog rizika (u obliku ograničenog portfeljnog jamstva za gubitke), u cilju smanjenja posebnih poteškoća s kojima se MSP-ovi suočavaju pri pristupu financiranju zbog nedovoljnog kolaterala i relativno visokog kreditnog rizika koji im je svojstven.

Instrument ESIF Ograničeno portfeljno jamstvo provodi se kako bi se obuhvatio portfelj novih kredita koji stvara jedna ili više financijskih institucija. Pri davanju zajmova prihvatljivim MSP-ovima banke, koje razvijaju portfelje novih zajmova, računaju na djelomično pokriće gubitaka do ograničenog iznosa.

Kada je riječ o stvaranju portfelja novih zajmova za MSP-ove, ograničenim portfeljnim jamstvom osigurava se pokriće kreditnog rizika na razini pojedinačnog zajma, ali do najvišeg iznosa gubitka na razini portfelja (ograničenje).

Prilikom stvaranja portfelja novih zajmova MSP-ovima, ESIF Ograničenim portfeljnim jamstvom osigurava se pokriće kreditnog rizika na razini pojedinačnog zajma uz stopu jamstva do najviše 80 %, do iznosa najvećeg gubitka određenog stopom ograničenja jamstva/jamstvenog praga koja ne smije prelaziti 25 % izloženosti riziku na razini portfelja.

Ukupna financijska alokacija za ESIF ograničena portfeljna jamstva u Republici Hrvatskoj iznosi 58 mil. EUR što uz minimalni faktor multiplikacije koji iznosi 4, generira ukupno 232 mil. EUR jamstava za poduzetničke kredite. Navedenom alokacijom generirati će se minimalno 290 mil. EUR kredita za MSP-e. Od navedene ukupne financijske alokacije odabrane financijske institucije ovim pozivom stječu pravo na ukupno 16.941.250,00 EUR-a za sudjelovanje u provedbi ovog instrumenta.

U okviru ovog financijskog instrumenta, izabrane Banke će stvoriti portfelj novih zajmova vlastitim sredstvima i rizik koji zadržavaju ni u kojem slučaju ne smije biti manji od 20 % iznosa glavnice zajma.

Financijske institucije stječu pravo na iznos alokacije od maksimalno 2 milijuna EUR-a svaka, međutim svaka financijska institucija prilikom javljanja na poziv može odabrati sljedeće fiksne alokacije s razdobljem provedbe:

a)            0,5 milijuna EUR-a na 36 mjeseci,

b)           1 milijun EUR-a na  36 mjeseci,

c)            1,5 milijuna EUR-a na 36 mjeseci,

d)           2 milijuna EUR-a na 36 mjeseci.

Poziv je upućen i ograničen na financijske institucije koje provode financiranje MSP-ova, a koje su propisno osnovane i imaju ovlaštenje za provođenje kreditnih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

Kako bi ostvarili mogućnost sudjelovanja u provedbi ovog FI-a, zainteresirane Financijske institucije moraju podnijeti zahtjev do krajnjeg roka za podnošenje prijava koji je 22. listopada 2020. do 12:00 sati.

Za više informacija pogledati na poveznici https://hamagbicro.hr/javni-poziv-za-iskazivanje-interesa-za-sudjelovanje-u-provedbi-financijskog-instrumenta-esif-ograniceno-portfeljno-jamstvo-za-financiranje-obrtnih-sredstava/.

Skip to content