Vijesti

POZIV KLJUČNIM DIONICIMA PROVEDBE ŽRS

Pozivaju se svi ključni dionici u provedbi Županijske razvojne strategije Požeško-slavonske županije na dostavljanje podataka o provedenim, aktualnim te planiranim razvojnim projektima, kojima se ispunjavaju njeni strateški ciljevi. Podaci se ispunjavaju u  dokumentu Tablica projekata od 2011.- 2017. godine za 2016. godinu koji se može otvoriti i ispuniti na sljedećem linku:    

[article_files src=”1491896973tablica_projekata_2011-2017_za_2016.xls>Preuzmi datoteku

 

 Požeško-slavonska županija u procesu je izrade Izvještaja o provedbi Županijske razvojne strategije, u čiju svrhu Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije d.o.o. prikuplja potrebne podatke o provedenim i aktualnim razvojnim projektima. Agencija podatke prikuplja putem Tablice projekata od 2011.-2017. godine za 2016. godinu, koju su obvezni ispuniti svi ključni dionici. Tablica se nalazi na gore navedenom linku, a istu je potrebno ispuniti elektronski. Ljubazno Vas molim da tablicu ispunite i dostaviti Agenciji najkasnije do 30. travnja 2017. godine na sljedeću e-mail adresu:  tomislav.obradovic@panora.hr                                   

 

Napominjemo, kada je riječ o projektima čija realizacija traje više godina, molimo Vas da pri popunjavanju financijskog i kvantitativnog dijela Tablice projekata (stupac „Utrošena sredstva za provedbu projekta (2016.)“ i stupac „Kvantitativni (količinski) rezultati projekta izraženi u mjernim jedinicama (2016.)“) navodite SAMO SREDSTVA KOJA SU U PROJEKT UTROŠENA TIJEKOM 2016. GODINE, ODNOSNO SAMO POKAZATELJE REZULTATA KOJE SE ODNOSE NA AKTIVNOSTI KOJE SU REALIZIRANE TIJEKOM 2016. GODINE (budući utrošena sredstva, odnosno pokazatelje rezultata za prethodne godine već imamo evidentirana).

 

Ukoliko imate dodatnih pitanja, stojimo Vam na raspolaganju. Kontakt osoba za potrebe pojašnjavanja ili za pružanje pomoći pri ispunjavanju tablice je g Tomislav Obradović, kojeg možete kontaktirati putem prethodno navedene e-mail adrese ili telefonski na sljedeći broj: 034 / 638 – 036. te g. Zdenko Kolarić kojeg možete kontaktirati na 034/638-035 ili na zdenko.kolaric@panora.hr.

 

[article_files src=”1491896973tablica_projekata_2011-2017_za_2016.xls>Preuzmi datoteku

Skip to content