Vijesti

Otvoreno novo e-savjetovanje – Upute za prijavitelje Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava “Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“

Tema savjetovanja je: Upute za prijavitelje Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava “Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“.

Opis savjetovanja: Poticanjem uspostave strateških partnerstava za inovacije kroz ovaj Poziv doprinijet će se ostvarenju ciljeva Strategije pametne specijalizacije kroz difuziju inovacija koja će rezultirati uvođenjem strukturnih promjena u regionalna gospodarstva. Pozivom će se potaknuti hrvatski poduzetnici na uspostavu SPIN-ova kao novog oblika suradnje i jednog od ključnih provedbenih mehanizama za industrijsku tranziciju hrvatskih regija. Dionici SPIN-ova, koji su sastavni dio jednog ili više regionalnih lanaca vrijednosti, zajednički će provoditi aktivnosti istraživanja i razvoja u prioritetnim nišama regionalnih lanaca vrijednosti definiranima u Planovima za industrijsku tranziciju Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske.

Prihvatljiv prijavitelj po ovom Pozivu je pravna ili fizička osoba koja je Ugovorom o konzorciju imenovana nositeljem SPIN konzorcija, a koja je mikro, malo, srednje ili veliko poduzeće, sukladno definiciji veličine poduzeća utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe o skupnom izuzeću, odnosno pod kategorijom veliki poduzetnik podrazumijeva se poduzetnik koji ne ispunjava kriterije utvrđene u Prilogu I. Uredbe o skupnom izuzeću. Prihvatljiv prijavitelj može biti isključivo poduzetnik (neovisno o njegovoj veličini) koji ima poslovnu jedinicu (ili podružnicu) u trenutku plaćanja potpore u Panonskoj, Jadranskoj ili Sjevernoj Hrvatskoj.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 18.11.2023.

Skip to content