Vijesti

Otvoreno novo e-savjetovanje – Savjetovanje za poziv na dodjelu projektnih prijedloga “Inovacijski vaučeri za MSP-ove”

Tema savjetovanja je: Savjetovanje za poziv na dodjelu projektnih prijedloga “Inovacijski vaučeri za MSP-ove”.

Opis savjetovanja: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja planira otvaranje Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Inovacijski vaučeri za MSP-ove”, u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., Prioriteta 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju, Specifičnog cilja RSO 1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija. Svrha Poziva je jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama, uključujući organizacije za istraživanje i širenje znanja, istraživačke infrastrukture, infrastrukture za testiranje i eksperimentiranje ili inovacijske klastere, u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Prihvatljiv prijavitelj po ovom Pozivu je pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik, sukladno definiciji veličine poduzeća utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe o općem skupnom izuzeću.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 20.3.2024.

Skip to content