Vijesti

Otvoreno novo e-savjetovanje – Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja proizvođača primarnih poljoprivrednih proizvoda

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja proizvođača primarnih poljoprivrednih proizvoda.

Opis savjetovanja: Pravilnik o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja proizvođača primarnog poljoprivrednog proizvoda donosi se zbog: – Potrebe da se postojeći tekst (četiri izmjene) pročisti te da se isti dopuni sa stečenim iskustvom u provedbi – Izmjene pravne stečevine EU i usklađivanjem s pravnim aktima kojima je propisano novo programsko razdoblje ZPP-a – Preporuke Službe za unutarnju reviziju Ministarstva, u smislu korekcije nekih postojećih odredbi radi jasnoće izričaja Ovim Pravilnikom definiraju se oblici udruženja proizvođača, temeljna načela udruživanja i funkcioniranja te uvjeti za priznavanje i postupak priznavanja proizvođačke organizacije, transnacionalne proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija, udruženja transnacionalnih proizvođačkih organizacija i sektorske organizacije, propisuju se sadržaj i način vođenja Upisnika proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija, uvjeti i način podnošenja zahtjeva za proširenje pravila iz sporazuma, odluka ili drugih akata koje su donijele proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorske organizacije, praćenje, obavještavanje i izvještavanje o radu proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija, administrativna kontrola i kontrola na terenu, inspekcijski nadzor te ukidanje rješenja o priznavanju.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 21.3.2024.

 

Skip to content