Vijesti

Otvoreno novo e-savjetovanje – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Strategije biogospodarstva do 2035.

Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Strategije biogospodarstva do 2035.

Opis savjetovanja: Nacrt prijedloga Strategije biogospodarstva do 2035. odobren je na petoj sjednici Stručne radne skupine održanoj 18. travnja 2023. nakon čega je upućen u postupak konzultacija s drugim tijelima državne uprave i zainteresiranom javnošću. Strateška vizija: Biogospodarstvo će se do 2035. godine ubrzano razvijati kao dinamična i diverzificirana djelatnost, koja daje značajan doprinos ukupnim gospodarskim aktivnostima u Hrvatskoj i njihovoj održivosti, što je, uz smanjenje ovisnosti Hrvatske o sirovinama iz neobnovljivih izvora, posebno važno za ruralna područja. Razvojne potrebe: – Povezati dionike u biogospodarstvu – Utvrditi i ukloniti prepreke razvoju biogospodarstva – Mapirati raspoloživost i potražnju za biomasom – Održivo upravljati prirodnim resursima – Dodatno poticati znanstveno-istraživački rad i inovacije te njihovu primjenu u biogospodarstvu – Identificirati i promicati odabrane lance vrijednosti u biogospodarstvu – Promicati potrošnju domaćih proizvoda biogospodarstva Strateški ciljevi: – Unaprjeđenje i bolja koordinacija politika povezanih s biogospodarstvom – Razvoj održive proizvodnje i tržišta sirovina u biogospodarstvu – Povećanje dodane vrijednosti u biogopodarstvu Provedbeni mehanizmi: – Osnivanje koordinacijskog tijela za poslove biogospodarstva – Razvoj digitalnih platformi za umrežavanje i razmjenu informacija – Planiranje i izgradnja distribucijskih centara za biomasu – Uređivanje korištenja otpadnog mulja – Poticanje izgradnje i modernizacije kapaciteta u sektorima biogospodarstva – Poticanje proizvodnje ambalaže od recikliranog materijala, biobazirane te biorazgradive plastike – Provedba zelene javne nabave u funkciji razvoja biogospodarstva – Provedba istraživanja i inovacije povezanih s biogospodarstvom.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 30.12.2023.

Skip to content