Vijesti

Otvoreno novo e-savjetovanje – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini

Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini.

Opis savjetovanja: Pravilnikom se uređuje sadržaj programa javnih potreba u sportu, metodologija i rokovi za izradu i dostavu programa javnih potreba u sportu, način izvršavanja te način i rokovi izvještavanja o provedbi programa javnih potreba u sportu. Također, uređuje se način dodjele te dostave zahtjeva za sufinanciranje i način izvještavanja o utrošku sredstava za sufinanciranje organizacije međunarodnih sportskih natjecanja kao i za financiranje ili sufinanciranje izgradnje, obnove i rekonstrukcije sportskih građevina. Osim toga, Nacrtom pravilnika uređuje se i postupak dodjele sredstava za programe razvoja sporta od interesa za jedinicu lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, način izvršavanja programa, kao i način i rokovi izvještavanja o provedbi programa.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 28.05.2023.

 

Skip to content