Vijesti

Otvoreno novo e-savjetovanje – Savjetovanje s javnošću o Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025.

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću o Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025.

Opis savjetovanja: Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara savjetovanje s javnošću o Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025. Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025., čiji je sastavni dio konačan plan strukture razrednih odjela i broj učenika po programima, donosi se na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-isp., 90/11, 16/12, 68/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), a kojim je propisano da Odluku o upisu, čiji je sastavni dio konačan plan strukture razrednih odjela i broj učenika po programima, za svaku školsku godinu donosi ministar. Odlukom se utvrđuje postupak i način upisa učenika, broj upisnih mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola, utvrđuju se rokovi za prijavu i upis te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 7.5.2024.

Skip to content