Vijesti

Objavljeno podnošenje zahtjeva za potporu za Mjeru 1. Potpora za obnovu narušenog proizvodnog potencijala u sektoru mliječnog govedarstva, ovčarstva i kozarstva

Obavještavaju se svi zainteresirani da je od 1. svibnja 2024. godine otvoreno podnošenje zahtjeva za potporu za Mjeru 1. Potpora za obnovu narušenog proizvodnog potencijala u sektoru mliječnog govedarstva, ovčarstva i kozarstva iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala za 2024. godinu.

Cilj Mjere 1. je pružanje financijske pomoći primarnim proizvođačima u sektoru proizvodnje mlijeka u svrhu ukupne uspješnosti i održivosti poljoprivrednog gospodarstva te obnova narušenog proizvodnog potencijala. Potporom će se obnoviti proizvodni potencijal sektora proizvodnje kravljeg mlijeka za 20% te ovčjeg i kozjeg mlijeka za 30% koliko je u promatranom razdoblju narušen.

Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću koja dostavljaju podatke o proizvodnji mlijeka u skladu s Pravilnikom o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda („Narodne novine“ broj 130/2021) i upisana su u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te koja:

  • isporučuju mlijeko u odobreni objekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili
  • su upisani u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili
  • su upisani u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla s opisom djelatnosti prerada mlijeka na gospodarstvu i/ili sir i vrhnje i/ili mljekomat i/ili pokretni mljekomat.

 

Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • upis u Registar objekata (farmi),
  • upis grla u Jedinstveni registar držanih životinja te posjeduju najmanje 1 uvjetno grlo koje pripada skupini mliječnih i/ili kombiniranih pasmina goveda, ovaca i/ili koza koja su se barem jednom telila/janjila/jarila (za izračun broja uvjetnih grla primjenjuju se koeficijenti za krave 1, te ovce i koze 0,1) na dan 31. 12. 2023. godine.

 

Zahtjev za potporu se popunjava putem AGRONET.

Po popunjavanju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan na računalu popuniti Izjavu koju ovjerava potpisom (i pečatom za pravne osobe) i dostavlja na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom „Mjera 1. Potpora za obnovu narušenog proizvodnog potencijala u sektoru mliječnog govedarstva, ovčarstva i kozarstva“.

Zahtjev i Izjavu moguće je podnijeti najkasnije do 31. svibnja 2024. godine.

Obrazac Izjave, kao i detalji vezani uz provedbu Mjere 1. iz Programa nalaze se na poveznici.

Skip to content