Vijesti

Otvoreno novo e-savjetovanje Prijedlog uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Tema savjetovanja: Prijedlog uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Opis savjetovanja: Zakonom o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 116/21., u daljnjem tekstu: Zakon) uspostavljen je institucionalni okvir za korištenje fondova Europske unije u okviru podijeljenog upravljanja počevši od financijskog razdoblja 2021. – 2027. Spomenuti institucionalni okvir, pored ostalog, obuhvaća i programska tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (u daljnjem tekstu: Sustav) kako slijedi: tijelo državne uprave nadležno za poslove regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Upravljačko tijelo, tijelo državne uprave nadležno za poslove financija kao Tijelo nadležno za računovodstvenu funkciju i pravna osoba s javnim ovlastima nadležna za poslove revizije sustava provedbe programa Europske unije kao Tijelo za reviziju. Zakonom je u članku 7. stavku 1. propisano da programsko tijelo nadležno za upravljanje i kontrolu pojedinim programom, u skladu s mjerodavnim pravnim propisima Europske unije za pojedino financijsko razdoblje, može delegirati dio svojih funkcija na jedno ili više tijela, pri čemu navedeno programsko tijelo zadržava cjelokupnu odgovornost za upravljanje programom i obnašanje svih funkcija upravljačkih tijela. Prema stavku 3. istog članka Zakona Vlada Republike Hrvatske uredbama će odrediti navedena tijela te razraditi njihove međusobne odnose, funkcije i odgovornosti u okviru pojedinog sustava upravljanja i kontrole.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20562.

Savjetovanje je otvoreno do: 17.5.2022.

Skip to content