Vijesti

Otvoreno novo e-savjetovanje – Prijedlog pravilnika o provedbi intervencije 75.01. Uspostava mladih poljoprivrednika iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Tema savjetovanja je: Prijedlog pravilnika o provedbi intervencije 75.01. Uspostava mladih poljoprivrednika iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Opis savjetovanja: Ovim Pravilnikom utvrđuje se provedba intervencije 75.01. „Uspostava mladih poljoprivrednika“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027., postupci koje provode Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, ovlasti Ministarstva poljoprivrede kao Upravljačkog tijela i postupanje po žalbama na odluke Agencije za plaćanja. )

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici koji su nositelji/odgovorne osobe u:

  • a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,
  • b) obrtu kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru,
  • c) trgovačkom društvu kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela).

 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 2.4.2024.

Skip to content