Vijesti

Otvoreno novo e-savjetovanje – Nacrt prijedloga Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Tema savjetovanja je: Nacrt prijedloga Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Opis savjetovanja: Nacrtom prijedloga Zakona uređuju se vrste kulturnih dobara i mjere njihove zaštite i očuvanja, Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, djelokrug za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturne baštine, financiranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara, kao i druga pitanja u svezi sa zaštitom i očuvanjem kulturnih dobara. Kulturna dobra su dobra od interesa za Republiku Hrvatsku i uživaju njezinu osobitu zaštitu. Kulturna dobra zaštićuju se ovim Nacrtom prijedloga zakona kao dio nacionalne baštine Republike Hrvatske u svrhu trajnog očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta te predstavljaju nacionalno blago.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 18.12.2023.

Skip to content