Vijesti

Otvoreno novo e-savjetovanje – Dopuna Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2021. – 2023. godine

Tema savjetovanja je: Dopuna Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2021. – 2023. godine.

Opis savjetovanja: Dopuna Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2021. – 2023. godine izrađena je na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske,52/21. i 152/22.), a u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013.) kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215/3, 7.7.2020.) s ciljem učinkovitije provedbe uzgojnih programa te organizacijskog i infrastrukturnog unaprjeđenja uzgojnih udruženja u području stočarstva.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 3.8.2023.

Skip to content