Vijesti

Otvoreno je novo savjetovanje – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova

Tema savjetovanja: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova

Opis savjetovanja: Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova donosi ministar znanosti i obrazovanja temeljem članka 88. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, i 64/20 i 151/22). Izmjenama i dopunom Pravilnika propisuje se da se vanjsko vrednovanje provodi i zbog vrednovanja za učenje odnosno vrednovanja naučenoga. Također se propisuje da ako se vanjsko vrednovanje provodi s ciljem vrednovanja za učenje, postignuće učenika upisuje se kao bilješka o praćenju u Razrednu knjigu, a ako se vanjsko vrednovanje provodi s ciljem vrednovanja naučenoga, postignuće učenika ocjenjuje se brojčano te se ocjena upisuje u Razrednu knjigu. Isto tako, propisuje se da je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja dužan školi omogućiti pristup o rezultatima vanjskoga vrednovanja u kojem je škola sudjelovala. Svrha savjetovanja je dobiti povratnu informaciju o predloženom Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova. Rok zaprimanja komentara je 15 dana od početka javnoga savjetovanja. Povratna će informacija biti objavljena u sustavu e-Savjetovanja. Provedba nacionalnih ispita u osnovnim školama započinje 16. ožujka 2023. te do tog datuma trebaju stupiti na snagu predložene izmjene i dopuna Pravilnika, stoga se skraćuje trajanje e-savjetovanja na 15 dana.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do: 25.2.2023

Skip to content