Vijesti

Otvoreno je novo e-savjetovanje – Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu.

Opis savjetovanja: Osnovi cilj je pružanje financijske pomoć proizvođačima sjemenskog kukuruza koji su se našli pogođeni krizom izazvanom ratom u Ukrajini. Uslijed krize došlo je do velikih oscilacija cijena merkantilnog kukuruza što je dovelo do otkazivanja ranije ugovorene zahtjevne i skupe sjemenske proizvodnje kukuruza u Hrvatskoj i trećim zemljama. Potporom se nastoji stabilizirati tržište, sanirati pretrpljeni gubici, osigurati likvidnost poljoprivrednih gospodarstava i očuvati razina primarne proizvodnje prije pojave rata u Ukrajini.

Prihvatljivi korisnik je mikro, malo i srednje poduzeće definirano člankom 2. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem te veliko poduzeće, koje se bavi proizvodnjom sjemenskog kukuruza.

Prihvatljivi korisnici potpore moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • biti upisani u Upisnik poljoprivrednika,
  • biti upisani u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena i registriran za proizvodnju sjemena
  • podnesen Jedinstveni zahtjev za potporu za površine pod kukuruzom u 2022. godini,
  • imati evidentiranu godišnju prijavu proizvodnje sjemena kukuruza pri Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu za 2022. godinu,
  • imati uvjerenje o priznavanju sjemenskog usjeva.

 

Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 35.000,00 eura. Najviši iznos potpore po jedinici površine (ha) iznosi 5.000,00 kn, a intenzitet potpore iznosi 100 % prihvatljivih troškova.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.9.2022.

 

Skip to content