Vijesti

Otvoreno je novo e-savjetovanje – Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda.

Opis savjetovanja: Prijedlogom Pravilnika o provedbi Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda propisuju se uvjeti prihvatljivosti, razdoblje i način podnošenja zahtjeva za potporu, administrativna kontrola, isplata i povrat sredstava. Program ima za cilj pružiti potporu subjektima koji djeluju u sektoru prerade poljoprivrednih proizvoda kako bi se ublažila iznimno velika povećanja cijena energenata koji sudjeluju s visokim udjelom u troškovima njihovog poslovanja. Zbog iznimno velikog povećanja cijene energenata subjekti u preradi poljoprivredni proizvoda dovedeni su u situaciju manjka likvidnosti i generiranja gubitaka.

Mjere u provedbi Programa su:

  • Mjera 1. “Potpora za povećanje troška energenata izuzev prirodnog plina i električne energije”
  • Mjera 2. “Potpora za dodatne troškove nastale zbog iznimno velikih povećanja cijena prirodnog plina i električne energije”

 

Prihvatljivi korisnici potpore u Mjeri 1. i Mjeri 2. iz ovog Programa su mikro, mala i srednja poduzeća, definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću, te velika poduzeća koja prerađuju poljoprivredne proizvode životinjskog i/ili ne-životinjskog podrijetla te udovoljavaju jednom od uvjeta Programa.

Potpora u Mjeri 1.

  • najviši iznos potpore po korisniku ni u jednom trenutku ne prelazi 50% prihvatljivog troška,
  • ukupni iznos potpore ne može biti veći od 2.000.000,00 eura po poduzetniku.

 

Potpora u Mjeri 2.

  • najviši iznos potpore po korisniku ni u jednom trenutku ne prelazi 50% prihvatljivih troškova,
  • ukupni iznos potpore ne može biti veći od 4.000.000,00 eura po poduzetniku.

 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 7.12.2022.

Skip to content