Vijesti

Otvoreno je novo e-savjetovanje – Nacrt Javnog poziva za provođenje komasacije na određenom području u skladu s Programom komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje do 2026. godine

Tema savjetovanja je: Nacrt Javnog poziva za provođenje komasacije na određenom području u skladu s Programom komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje do 2026. godine.

Opis savjetovanja: Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na Nacrt Javnog poziva za provođenje komasacije na određenom području u skladu s Programom komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje do 2026. godine. Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava jedinica lokalne samouprave odnosno Grada Zagreb za područje poljoprivrednog zemljišta koje prijavljuju za provođenje komasacije iz dostupnih financijskih sredstava prema Programu komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje do 2026. godine, radi odabira određenih područja kao komasacijskih područja s određenom površinom zemljišta na kojima će se provoditi komasacija.

Prihvatljivi prijavitelji na Javni poziv su jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.).

Okvirni iznos dostupnih financijskih sredstava za provedbu ovog Programa iznosi 300.000.000 kuna (39.816.842 EUR).

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 10.12.2022.

 

Skip to content