Vijesti

Otvoreno je novo e-savjetovanje – Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju posebnoga nastavnog programa za osnovnu i srednju školu za učenike s teškoćama u razvoju

Tema savjetovanja: Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju posebnoga nastavnog programa za osnovnu i srednju školu za učenike s teškoćama u razvoju.

Opis savjetovanja: Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju posebnoga nastavnog programa za osnovnu i srednju školu za učenike s teškoćama u razvoju kojim se donosi Posebni nastavni program za osnovnu i srednju školu za učenike s teškoćama u razvoju, a čine ga:

  • posebni kurikulum za nastavni predmet Hrvatski jezik, Engleski jezik, Njemački jezik, Francuski jezik, Talijanski jezik, Španjolski jezik, Matematika, Tjelesna i zdravstvena kultura, Informatika, Domaćinstvo, Tehnička kultura i Katolički vjeronauk za osnovnu i srednju školu,
  • posebni kurikulum za nastavni predmet Likovna kultura, Glazbena kultura, Priroda i društvo, Priroda i Društvo za osnovnu školu,
  • posebni kurikulum za nastavni predmet Politika i gospodarstvo, Čovjek i okolina, Pravoslavni vjeronauk, Islamski vjeronauk i Etika za srednju školu.

 

Nastavni planovi posebnih kurikuluma za osnovnu školu primjenjuju se od školske godine 2023./2024. te je nužno donošenje posebnoga nastavnog programa za osnovnu i srednju školu za učenike s teškoćama u razvoju koji sadrži predmetne kurikulume posebnih programa izrađene prema Koordiniranom metodološkom pristupu izradi kurikularnih dokumenata.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 11.4.2023.

Skip to content