Vijesti

Otvoreno je novo e-savjetovanje – Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Tema savjetovanja je: Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona.

Opis savjetovanja: Zaključkom o prihvaćanju Akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, od 12. svibnja 2022. godine, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je ključne mjere i aktivnosti usmjerene na jačanje hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. U tom pogledu, predlaže se dopuniti odredbe Zakona o ustanovama kojima su propisani opći uvjeti za imenovanje ravnatelja ustanove, na način da to ne može biti osoba kod koje postoji zakonska zapreka za članstvo u upravi trgovačkog društva. Predlaže se dopuniti i odredbe kojima su propisani slučajevi u kojima je upravno vijeće dužno razriješiti ravnatelja ustanove te utvrditi prekršajnu odgovornost ustanove koja ima ravnatelja kažnjenog za neko od spomenutih kaznenih djela. Zaključno, predlaže se usklađivanje odredbi o uporabi dvojezičnog naziva ustanove sa Zakonom o općem upravnom postupku (NN br. 47/09 i 110/21) i Zakonom o sustavu državne uprave (NN br. 66/19), a prekršajne odredbe predlaže se izmijeniti tako da se iznosi novčanih kazni izražavaju u eurima.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 2.11.2022.

 

Skip to content