Vijesti

Otvoreno je novo e-savjetovanje – Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

Tema savjetovanja je: Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

Opis savjetovanja: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pristupilo je procesu izrade izmjena i dopuna Zakona vodeći računa o potrebi trajnog unaprjeđenja sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske i daljnjeg povećanja kvalitete formuliranja javnih politika.

Izmjene zakonodavnog okvira sustava strateškog planiranja provode se sukladno planiranoj reformi definiranoj u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026. U sklopu reforme koja se odnosi na jačanje mehanizama za integraciju i upravljanje javnim politikama uz profesionalizaciju strateškog planiranja (C2.1.R1) planirana je izmjena zakonodavnog okvira sustava strateškog planiranja s ciljem povećanja djelotvornosti strateškog planiranja te profesionalizacije  izrade i provedbe akata strateškog planiranja. Reformom je predviđeno ulaganje usmjereno na jačanje kapaciteta u području strateškog planiranja i bolje regulacije.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 26.10.2022.

Skip to content