Vijesti

Otvoreno je novo e-savjetovanje – Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o dopuni Pravilnika o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa

Tema savjetovanja je: Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o dopuni Pravilnika o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa.

Opis savjetovanja: Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa (“Narodne novine“, broj 18/11) potrebno je dopuniti na način da sredstva fiskalnog izravnanja ulaze u osnovicu za izračun postotka za financiranje djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa. Sukladno navedenom, Nacrtom pravilnika o dopuni Pravilnika o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa u isti se uvodi osnovica za izračun postotka na kontu 633 – pomoći proračuna iz drugih proračuna, umanjena za sve prihode izuzev sredstava fiskalnog izravnanja. Na taj bi način sredstva za financiranje Hrvatskog Crvenog križa ostala na istoj razini kao i dosadašnjih godina.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 4.12.2022.

Skip to content