Vijesti

Otvoreno je novo e-savjetovanje – Obrazac prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama

Tema savjetovanja je: Obrazac prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama.

Opis savjetovanja: U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. provodi se reformska mjera C2.2. R2 „Novi modeli plaća i rada u državnoj službi i javnim službama“, investicija C2.2 R2 I1 Unaprjeđenje sustava plaća u državnoj upravi i javnim službama, sustava HRM-a i COP-a. Planirano je donošenje posebnog zakona kojim će se urediti plaće u državnoj službi i javnim službama.

Cilj donošenja zakona je izraditi pravedan, transparentan, motivirajući, financijski održiv i usporediv sustav plaća u državnoj službi i javnim službama. Novi platni sustav temeljit će se na jedinstvenoj platnoj ljestvici, sastavljenoj od odgovarajućeg broja platnih razreda, u koja će biti razvrstana sva radna mjesta u državnoj službi i javnim službama prema standardnim kriterijima i utvrđenoj metodologiji.

Novim zakonom uvest će se mogućnost nagrađivanja i napredovanja u plaći službenika i namještenika na svim razinama radnih mjesta, prema ostvarenim rezultatima rada, uz istovremeno sankcioniranje službenika i namještenika s lošim rezultatima rada, što će potaknuti službenike i namještenike da u svakodnevnom radu daju svoj maksimum. Na taj način će se također zaustaviti odljev kvalitetnih stručnjaka iz državne službe i javnih službi te utjecati na privlačenje i zapošljavanje mladih stručnjaka.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 11.3.2023.

Skip to content