Vijesti

Otvoreno je novo e-savjetovanje – Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

Tema savjetovanja je: Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.

Opis savjetovanja: Ministarstvo financija provodi savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom u trajanju od 15 dana, putem središnjeg državnog portala e-Savjetovanja. Savjetovanje traje od 12.5.2022. do 26.5.2022., a objava izvješća o provedenom savjetovanju očekuje se 27.5.2022. Predmetnim Nacrtom prijedloga zakona usklađuje se hrvatski regulatorni okvir za otvorene investicijske fondove s javnom ponudom s pravnom stečevinom Europske unije, u dijelu prenošenja Direktive (EU) 2021/2261 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2021. o izmjeni Direktive 2009/65/EZ u pogledu uporabe dokumenata s ključnim informacijama od strane društava za upravljanje subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS). Ujedno se provodi usklađenje novčanih iznosa u kunama iz važećeg zakona s iznosima u eurima, a iznos raspona prekršajnih sankcija s odredbama zakona kojim će biti uređeno uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Javno savjetovanje predviđeno je u skraćenom trajanju od 15 dana, radi pravodobnog stupanja na snagu zakonskog akta te izbjegavanja potencijalnog postupka povrede prava Europske unije, obzirom da je rok za notifikaciju Direktive (EU) 2021/2261 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2021. o izmjeni Direktive 2009/65/EZ u pogledu uporabe dokumenata s ključnim informacijama od strane društava za upravljanje subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 20. prosinca 2021., odnosno usklađivanje nacionalnih zakonodavstva država članica Europske unije s odredbama predmetne Direktive predviđeno do 30. lipnja 2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do: 26.05.2022.

Skip to content