Vijesti

Otvoreno je novo e-savjetovanje – Javno savjetovanje o Nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“

Tema savjetovanja je: Javno savjetovanje o Nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“.

Opis savjetovanja: Ovim Uputama za prijavitelje određuju se pravila o načinu podnošenja projektnih prijedloga, kriteriji prihvatljivosti i kriteriji odabira projektnih prijedloga, kriteriji prihvatljivosti prijavitelja, aktivnosti i izdataka te pravila provedbe postupka dodjele bespovratnih sredstava u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ koji se provodi u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Navedenim Pozivom poslovnim subjektima u području kulturnih i kreativnih industrija omogućit će se jačanje kapaciteta za prilagodbu poslovanja novom regulatornom i zakonodavnom okviru jedinstvenog digitalnog tržišta s ciljem održivog razvoja.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija MSP-ova Uredbe 651/2014.

Prijavitelji moraju djelovati u jednom od prihvatljivih područja djelovanja: arhitektura, audiovizualne djelatnosti uključujući videoigre, mediji, baština, dizajn, izvedbene umjetnosti, knjiga i nakladništvo, primijenjene i vizualne umjetnosti, a osnovna djelatnost mora im biti razvoj, stvaranje, proizvodnja, distribucija i/ili plasman proizvoda i usluga visoke razine kulturno umjetničke vrijednosti.

Prihvatljivi prijavitelji grupe A:

  • Trgovačka društva i obrti kojima nije osnivač tijelo javne vlasti
  • Ustanove u kulturi kojima nije osnivač tijelo javne vlasti

Prihvatljivi prijavitelji grupe B:

  • Fizičke osobe koje profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost
  • Umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, upisane u registar umjetničkih organizacija kod Ministarstva kulture i medija koje ostvaruju vlastite prihode prema dvojnom računovodstvu, odnosno vode poslovne knjige sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

 

Partnerstvo nije dozvoljeno, prijavitelj projekt provodi samostalno.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do: 01.08.2022.

Skip to content