Otvoreno je novo e-savjetovanje – Javno savjetovanje o Pravilniku o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe

E-savjetovanja

Tema savjetovanja: Javno savjetovanje o Pravilniku o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe. Opis savjetovanja: Ovim se Pravilnikom uređuje provođenje mjera zaštite knjižnične građe te utvrđuje postupak, određuju rokovi revizije knjižnične građe i otpis knjižnične građe. Također se uređuje utvrđivanje svojstva kulturnog dobra za knjižničnu građu koja se nalazi u javnim i privatnim knjižnicama i/ili […]

Otvoreno je novo e-savjetovanje – Javno savjetovanje o Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja te uvidu u dokumentaciju o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti

E-savjetovanja

Tema savjetovanja: Javno savjetovanje o Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja te uvidu u dokumentaciju o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti. Opis savjetovanja: Ovim Pravilnikom utvrđuju se sadržaj i način vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti, način stručnog vrednovanja muzejske građe radi uspostavljanja zaštite kao kulturnog dobra upisom u inventarnu knjigu javnog muzeja, […]

Otvoreno je novo e-savjetovanje – Javno savjetovanje o Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske

E-savjetovanja

Tema savjetovanja: Javno savjetovanje o Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske. Opis savjetovanja: Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja informacijskog sustava Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Registar) koji vodi ministarstvo nadležno za poslove kulture te se uređuje način upisa u Registar, preventivna zaštita […]

Otvoreno je novo e-savjetovanje – Javno savjetovanje o Nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“

E-savjetovanja

Tema savjetovanja je: Javno savjetovanje o Nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“. Opis savjetovanja: Ovim Uputama za prijavitelje određuju se pravila o načinu podnošenja projektnih prijedloga, kriteriji prihvatljivosti i kriteriji odabira projektnih prijedloga, kriteriji prihvatljivosti prijavitelja, aktivnosti i izdataka te pravila provedbe postupka dodjele […]

Otvoreno je novo e-savjetovanje – Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023.

E-savjetovanja

Tema savjetovanja je: Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. Opis savjetovanja: Program Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda provodi se u skladu s Nacionalnom strategijom za provedbu Školske […]