Vijesti

Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je ograničeni trajni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava UP.02.2.2.11 „Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji“.

Cilj Poziva je unaprjeđenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Pozivom će se osigurati provedba Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, osobito u dijelovima koji se odnose na osiguravanje geografski ravnomjerno rasprostranjenih usluga potpore žrtvama i osiguravanje dovoljnog broja skloništa radi sigurnog smještaja i proaktivne pomoći žrtvama, osobito ženama i njihovoj djeci.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice područne (regionalne) samouprave u kojima se ne pruža usluga skrbi izvan vlastite obitelji za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u skloništu: Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Ličko-senjska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska i Dubrovačko-neretvanska županija.

Poziv predstavlja nadogradnju aktivnosti koje provode Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i druga nacionalna tijela u suradnji s organizacijama civilnoga društva, s ciljem sveobuhvatnije i kvalitetnije prevencije i zaštite žena žrtava nasilja i žrtava nasilja u obitelji. Poziv se financira u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Prioritetne osi 2 Socijalno uključivanje, investicijskog prioriteta 9.iv Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa te specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije.

Ukupna raspoloživa sredstva iznose 70.000.000,00 kn.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju iznose:

  • najniži iznos bespovratnih sredstava – 3.000.000,00 kn,
  • najviši iznos bespovratnih sredstava  – 11.700.000,00 kn.

Poziv se vodi u modalitetu ograničenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga. U modalitetu trajnog poziva projekti se odabiru za financiranje do iscrpljenja raspoložive financijske omotnice odnosno najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Skip to content