Vijesti

ODRŽANA RADIONICA ZA REGISTAR BROWNFIELD PODRUČJA (HZPR)

 U organizaciji Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja – Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj (HZPR) 16. listopada 2018. održana je radionica uvođenja Registra Brownfield područja za prostor RH, a tako i naših JLS odnosno Regionalne samouprave. Na radionici su bili prisutni predstavnici svih slavonskih županija (Zavoda za prostorno uređenje, Regionalnih razvojnih organizacija, Upravnih odjela gradova i općina). Požeško-slavonsku županiju su predstavljali Regionalni koordinator razvoja PSŽ i JU Zavod za prostorno uređenje.

Ciljevi uspostave „Registra brownfield područja“ su inventarizacija, vrednovanje i praćenje stanja brownfield područja te stvaranje preduvjeta za kreiranje poticajnih mjera za ulaganja koja će područja bivših industrijskih područja, vojnih kompleksa, napuštenih turističkih objekata i sl. prenamijeniti ili revitalizirati u višenamjenske moderne gradske strukture, nova industrijska postrojenja ili moderne turističke komplekse.

Prezentirani projekt predstavlja vrstu dokumenta koji na primjeru opisuje način dodavanja novog brownfield područja i uređivanje podataka o brownfield područjima te proces od unosa do verifikacije (objave) brownfield područja.

„Registar brownfield područja“ je ustvari web aplikacija kojoj se pristupa putem uobičajenih web preglednika, što podrazumijeva da nije potrebna bilo kakva instalacija programskih paketa.

Prema zamislima HZPR-a unos podataka u web aplikaciju bi trebao biti sa razine JLS-a putem tzv. referenta za pojedinačno područje JLS-a, dok bi ulogu tzv. verifikatora predstavljale osobe iz Županijskog zavoda za prostorno uređenje, odnosno osobe iz Regionalne razvojne agencije, ovisno kako se međusobno dogovore.

Skip to content