Vijesti

Održana Osnivačka sjednica Partnerskog vijeća Požeško-slavonske županije

Danas, 28.06.2016. godine, u Velikoj vijećnici Požeško-slavonske županije, održana je Osnivačka sjednica Partnerskog vijeća Požeško-slavonske županije u starom/novom sazivu. Naime, nova Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća određuje da su partnerska vijeća osnovana na temelju odredaba ranijih zakona dužna uskladiti svoje ustrojstvo i organizaciju rada s odredbama Zakona o regionalnom razvoju RH iz 2014. godine. Obzirom da je Partnerski odbor Požeško-slavonske županije ustrojen još 2005. godine Zaključkom tadašnjeg Županijskog poglavarstva Požeško-slavonske županije, te da otad nije doživio gotovo nikakve značajnije izmjene, njegovo ustrojstvo i organizaciju rada bilo je potrebno uskladiti s odredbama predmetne Uredbe. Slijedom navedenoga, Župan Požeško-slavonske županije, prema prijedlogu Regionalne razvojne agencije Požeško-slavonske županije – PANORA kao regionalnog koordinatora, donio je Rješenje o imenovanju Partnerskog vijeća Požeško-slavonske županije kojim su utvrđene relevantne partnerske institucije koje u sudjeluju u radu Partnerskog vijeća, te njihovi članovi i zamjenici članova. Istim Rješenjem dosadašnji Partnerski odbor mijenja naziv u Partnersko vijeće Požeško-slavonske županije, te donosi novi poslovnik o svom radu, što je i učinjeno na današnjoj sjednici. Također su imenovani novi predsjednik Vijeća, što je postao gosp. Željko Jakopović, ujedno zamjenik župana za gospodarstvo, te njegov zamjenik gosp. Miljenko Katranček iz tvrtke Spin Valis.

Osim službenog dijela, sjednica Partnerskog vijeća sadržavala je i radni dio koji se odnosio na nastavak rada na donošenju Županijske razvojne strategije. Tako je na sjednici predstavljena cjelovita analiza stanja, objedinjena SWOT analiza na čijem je donošenju Vijeće već radilo u starom sazivu, kao i dokument “Razvojne potrebe i potencijali” koji su i usvojeni od strane Vijeća, s tim da svi članovi mogu u roku 7 dana i dalje dostavljati svoje primjedbe i prijedloge Razvojnoj agenciji, a koji će se unijeti u konačni dokument.

Sjednici je prisustvovao i požeško-slavonski župan Alojz Tomašević koji je ukazao na važnost donošenja Županijske razvojne strategije kao najvažnijeg razvojnog dokumenta za razdoblje 2016 – 2020. godine koji sadrži temeljne smjernice razvoja gospodarstva i društvenih djelatnosti. Ukazao je i na važnost školstva, posebice srednjoškolskog stručnog obrazovanja u suradnji s Veleučilištem, te istaknuo brojne probleme na birokratskoj osnovi koji koče razvoj inovativnih ideja po zastarjelim principima. Smatra da iz srednjoškolskog obrazovanja trebaju izlaziti mladi ljudi koji već imaju gotove stručne vještine, ali i razvijen poduzetnički duh kako bi, u suradnji s potpornim institucijama, znali voditi svoja obiteljska gospodarstva i tvrtke, te ostali na selu i u svom kraju, što se naročito odnosi na razvoj projekta centra kompetencija u poljoprivredi od kojega se, unatoč navedenim problemima, neće odustati budući da se sve temelji na tržištu, pa tako i školstvo. 

Skip to content