Vijesti

ODRŽANA INFO-RADIONICA O MJERI 7, TIP OPERACIJE 7.4.1.

 

 

Dana 08.03.2017. godine u prostorijama Hrvatske gospodarske komore Požega, Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije PANORA organizirala je info-radionicu  o Mjeri  7, Tip operacije 7.4.1. Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. Radionicu je održao predstavnik Ministarstva poljoprivrede Niko Čubela, i predstavnik Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Rašid Amin.

Gospodin Čubela je sudionike upoznao s pravilima ovoga natječaja te je naglasio da je cilj ovoga natječaja da se ulaže u nešto  dugoročno, što je izvedivo, nešto što će  služiti  svrsi te  od čega će se imati koristi. Upozorio je da projekt mora biti kompletiran, da nema iznimki i da maleni propusti mogu ugroziti cijeli projekt  zbog kojih će projekt  biti odbijen, dok je gospodin Amin sudionike upoznao s prihvatljivim i neprihvatljivim troškovima ovog natječaja.

Na kraju predavanja sudionici su postavljali pitanja koja su  od interesa za projekte koje oni planiraju prijaviti na ovaj natječaj, te su im gospodin Čubela i  gospodin Amin pokušali dati što konkretnija objašnjenja i odgovore.

Prihvatljivi korisnici  ovog natječaja su jedinice lokalne samouprave (JLS), trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS-a, javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači JLS osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, osnovnih škola,udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije), vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa. Sredstva javne potpore iznose ukupno 50.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Potpora iznosi 0d 80 – 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 15.000 – 1.000.000 EUR-a.

Skip to content