Vijesti

Odluka o dozvoli produljenja razdoblja provedbe projekata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ i omogućavanju produljenja roka za povrat sredstava uslijed pandemije COVID-19

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi Odluku o dozvoli produljenja razdoblja provedbe projekata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ i omogućavanju produljenja roka za povrat sredstava uslijed pandemije COVID-19.

Odluka se dozvoljava u projektima koji se provode na temelju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, a čije razdoblje provedbe završava u ožujku, travnju ili svibnju 2020. godine, produljenje razdoblja provedbe projekta za tri mjeseca, bez uvjeta, po osnovi ove Odluke.

Rok od tri mjeseca računa se od prvog sljedećeg dana od dana dovršetka razdoblja provedbe projekta u odnosu na svaki pojedini projekt, u skladu s ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

Omogućava se korisnicima bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, čija obveza povrata sredstava po osnovi odluke nadležnog tijela sustava upravljanja i kontrole Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ dospijeva u ožujku, travnju ili svibnju 2020. godine, produljenje roka za povrat sredstava za 90 dana, bez uvjeta, po osnovi ove Odluke.

Rok od 90 dana počinje teći prvog sljedećeg dana računajući od posljednjeg dana roka u kojem je korisnik obvezan izvršiti povrat sredstava.

Odluka stupa na snagu danom donošenja. Odluka će biti objavljena na internetskim stranicama Ministarstva.

Skip to content