Vijesti

Objavljena mogućnosti financiranja kroz programe Unije: Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) i Kreativna Europa – Kultura

Ured za udruge Vlade RH predstavit će 15. listopada 2021. u Krapju mogućnosti financiranja neprofitnog i javnog sektora u financijskom razdoblju 2021.-2027. kroz program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV).

Predstavljanje će se održati u Prezentacijskom centru parka prirode Lonjsko polje (Krapje 16, 44 324 Jasenovac), od 10:00 do 12:00 sati.

Program Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme CERV), najveći je program u povijesti Europske unije namijenjen zaštiti i promicanju prava i vrijednosti ugrađenih u temeljne Ugovore i Povelju EU-a o temeljnim vrijednostima: demokraciji, vladavini prava, temeljnim pravima, transparentnosti i dobrom upravljanju. Novi, centralizirani program pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane, Prava, ravnopravnost i građanstvo i DAPHNE, a posvećen je izgradnji demokratskije Europe i podizanju svijesti građanki i građana o pravima i vrijednostima Unije kroz financijsku podršku neprofitnom i javnom sektoru.
U financijskom razdoblju 2021.-2027., predviđeni proračun CERV programa iznosi 1,5 milijardi eura, a bit će raspodijeljen na 4 tematske cjeline:

  1. Vrijednosti Unije;
  2. Jednakost, prava i rodna ravnopravnost;
  3. Uključenost i sudjelovanje građana;
  4. Daphne – borba protiv svih oblika nasilja.

 

Ured za udruge Vlade RH djeluje kao kontakt točka programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti u Hrvatskoj, zadužena za informiranje i educiranje o Programu, jačanje vidljivosti Programa te sustavno pružanje tehničke podrške prijaviteljima i provoditeljima projekata. Više o CERV programu možete doznati iz Odluke o financiranju CERV programa i popratnom Planu rada za 2021-2022. godinu.

Uz CERV program na događanju u Krapju Desk Kreativna Europa – ured Kultura pri Ministarstvu kulture i medija, predstavit će i program Kreativna Europa – potprogram Kultura koja obuhvaća sve kulturne i kreativne sektore (osim audiovizualnog i filmskog).

Kreativna Europa jedini je mehanizam Unije za podršku kulturnim i kreativnim sektorima, koji je započeo 2014. godine spajanjem dvaju programa Kultura i MEDIA. S 50 % većim proračunom u odnosu na prethodno programsko razdoblje (2014. – 2020.) Kreativna Europa ulaže u aktivnosti koje jačaju kulturnu raznolikost, doprinose oporavku i odgovaraju na potrebe i izazove kulturnih i kreativnih sektora, pomažući im pri tom da postanu digitalniji, zeleniji, otporniji i uključiviji.

Događanje se održava u suradnji s Hrvatskim fotosavezom.

Program možete preuzeti ovdjea prijaviti se za sudjelovanje možete isključivo popunjavanjem prijavnice.

Skip to content