Vijesti

Objavljena 3. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje C.1.5. R1-I1 – Izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je treće izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje C.1.5. R1-I1 – Izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće (ref. br. NPOO.C1.5.R1-I1.02) s cjelokupnom dokumentacijom.

Izmjena poziva je objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede i javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO).

U dokumentu  Poziv  NPOO.C1.5.R1-I1.02_POPIS IZMJENA_3 IZMJENA navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva, a odnose se na sljedeće: Sažetak Poziva, upute za prijavitelje, obrazac 7.- DNSH.

Izmjena uputa za prijavitelje i dokumentacije Poziva proizlazi iz uočenih nedostataka te određenih nedorečenosti i nepreciznosti pojedinih zahtjeva u Pozivu. Preciznije se definira zahtjev kojem mora udovoljavati izgrađeni logističko-distributivni centar u pogledu postotka samodostatnosti objekta u godišnjoj proizvodnji energije korištenjem sunčeve energije (najmanje 58%) te se isto mijenja u obrascu 7. kojim prijavitelj dokazuje ispunjenje DNSH kriterija.
Produljen je rok prijave projektnih prijedloga sa 31. prosinca 2023. do iskorištenja financijske alokacije Poziva, a najkasnije do 30. travnja 2024. kako bi se omogućilo dodatno vrijeme potencijalnim prijaviteljima za pripremu potrebne dokumentacije za prijavu.

Izmjene Poziva možete pronaći na poveznici.

Skip to content