Vijesti

Objavljen Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu

Središnji državni ured za demografiju i mlade poziva udruge mladih i za mlade da sukladno ovom Pozivu za financijsku potporu prijave projekte koji pridonose podizanju kvalitete života mladih.

Prijavu na Poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Poziva, koja djeluje u jednom od prioritetnih područja aktivnosti raspisanih pozivom, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge te koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Prijavitelji mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja:

P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu
b) Mladi i održivi razvoj zajednice

P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici
a) Informativni centri za mlade
b) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade
c) Centri za mlade

P.3. Zapošljivost i konkurentnost mladih na tržištu rada i prevencija ulaska u NEET kategoriju
P.4. Mladi u ruralnim sredinama
P.5. Prevencija nasilja nad i među mladima
P.6. Rad s mladima u područjima pogođenim potresom
P.7. Prevencija ovisnosti mladih

Za svako prioritetno područje osiguran je zaseban iznos, a za provedbu Poziva ukupno je osigurano 11.000.000,00 kuna. Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 75.000,00 kuna, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 03. listopada 2022. godine u 12 sati.

Prijava na Poziv ostvaruje se elektroničkim putem kroz sustav www.financijskepodrske.hr.
Nakon uspješno završene internetske prijave putem sustava, na email adresu prijavitelja koja je navedena u prvom koraku – „Podaci o prijavitelju“, poslan je dokument za verifikaciju e-prijave koji je potrebno: ispisati, ovjeriti pečatom udruge i potpisati ovlaštena osoba za zastupanje prijavitelja te poslati na e-mail adresu projekti-mladi@demografijaimladi.hr, u propisanom roku za prijavu.

Više informacija o Pozivu i prijavu možete pronaći na poveznici.

Skip to content