Vijesti

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta“.

Predmet Poziva je dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima, te znanstvenim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

Svrha (cilj) Poziva je povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.

Posebni ciljevi Poziva:

 • Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja
 • Unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije.

 

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su:

 • Mikro poduzetnici
 • Mali poduzetnici
 • Srednji poduzetnici
 • Znanstvenoistraživačke institucije.

 

Prijavitelj mora dokazati da:

 • zadovoljava definiciju mikro, malog ili srednjeg poduzeća, sukladno Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014; ili
 • je istraživačka organizacija  koja zadovoljava definiciju organizacije za istraživanje i širenje znanja, sukladno Uredbi 651/2014, članku 2., točki 83., što znači subjekt (kao što su sveučilišta, istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje), bez obzira na njegov pravni status (ustrojstvo na temelju javnog ili privatnog prava) odnosno način financiranja, čiji je prvenstveni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja,
 • prijavitelj također mora dokazati da u trenutku prijave nije niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano ovim Uputama.

 

Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva:

 • Prijavitelji koji su poduzeća projekt provode samostalno.
 • Prijavitelji koji su javne istraživačke organizacije projekt provode u obveznom partnerstvu s Prepoznatim centrom.
 • Prijavitelji koji sami imaju status Prepoznatog centra, projekt provode samostalno.

 

Prihvatljive aktivnosti prijavitelja:

 • Grupa A: izrada prototipa, demonstracija tehničke izvedivosti,
 • Grupa B: analiza tržišta, izrada studije izvedivosti, izrada koncepta i/ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju), provjera i zaštita intelektualnog vlasništva,
 • Grupa C: aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom.

 

Prihvatljive kategorije troškova:

Mikro, mali i srednji poduzetnici

 • Potpore za istraživanje i razvoj: troškovi osoblja, troškovi vanjskih usluga istraživanja, troškovi savjetodavnih usluga, troškovi amortizacije instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta, troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta, neizravni troškovi;
 • Potpore za inovacije za MSP-ove: troškovi vanjskih usluga.

 

Istraživačke organizacije

 • troškovi osoblja, troškovi vanjskih usluga istraživanja, troškovi kupnje opreme, troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta, troškovi vanjskih usluga analize tržišta, izrada studije izvedivosti, izrade studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva i neizravni troškovi.

 

Ukupna alokacija, odnosno iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva je 36.165.000,00 HRK.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 200.000,00 HRK, a najviši iznos koji se može dodijeliti iznosi 500.000,00 HRK.

Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja putem sustava eNPOO u elektroničkom obliku.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je od 1. rujna do 30. studenog 2022. godine.

Više informacija o Pozivu i obrasce možete pronaći na poveznici.

Skip to content