Vijesti

Objavljen Natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama za zaštitu potrošača

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja raspisuje natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama za zaštitu potrošača.

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti isključivo udruge za zaštitu potrošača registrirane u Republici Hrvatskoj koje doprinose jačanju zaštite prava potrošača i osnaživanju njihovog položaja na tržištu te svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju RH i kojima se aktivnosti sufinanciraju i/ili podržavaju od strane institucija državne uprave, drugih državnih tijela ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Institucionalne podrške dodjeljuju se u 2 kategorije:

  • do kn 100.000,00 / do € 13.000 – do dvije podrške za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje dvije godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja,
  • do kn 75.000,00 / do € 10.000 – do dvije podrške za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje dvije godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja uz ostale uvjete utvrđene u Uputama za prijavu.

 

Sve zainteresirane udruge trebaju svoje zahtjeve za ostvarivanje institucionalne podrške prijaviti u propisanom roku popunjavanjem propisanih obrazaca i postavljanjem propisane dokumentacije isključivo elektroničkim putem (internetska prijava) kroz sustav www.financijskepodrske.hr. Po završenom postupku prijave kroz sustav www.financijskepodrske.hr potrebno je ispisati dokument o
verifikaciji postavljene dokumentacije te isti ovjeren pečatom udruge i potpisan od strane odgovorne osobe za zastupanje udruge skenirati i dostaviti do 15:00 sati 16. rujna 2022. godine na adresu e-pošte: kodoviprijava@zaklada.civilnodrustvo.hr.

Cjelokupna dokumentacija za prijavu na natječaj dostupna je na poveznicama https://zaklada.civilnodrustvo.hr/institucionalna-podrska-stabilizaciji-i-ili-razvoju-udruga-za-zastitu-potrosacahttps://www.financijskepodrske.hr/.

Skip to content