Vijesti

Objavljen Natječaj za poticanje stjecanja stručnih kvalifikacija bivših i sadašnjih vrhunskih sportaša u 2020. godini

Natječaj za poticanje stjecanja stručnih kvalifikacija bivših i sadašnjih vrhunskih sportaša namijenjen je unapređenju skrbi o sportašima, poticanju dual karijere i školovanju bivših i sadašnjih vrhunskih sportaša.

Vrhunski sportaši u smislu ovog Natječaja su osobe kojima je izdano rješenje o kategorizaciji sportaša I., II. ili III. kategorije od strane Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora ili Hrvatskog sportskog saveza gluhih.

Natječaj se raspisuje na tri razine:

A razina:
Poticanje stručnih kvalifikacija za bivše i sadašnje vrhunske sportaše na visokim učilištima u svim zvanjima (redovni i izvanredni studijski program);

B razina:
Poticanje stručnih kvalifikacija za bivše i sadašnje vrhunske sportaše na stručnim studijima za izobrazbu trenera izabranog sporta u Republici Hrvatskoj;

C razina:
Poticanje stručnih kvalifikacija za bivše i sadašnje vrhunske sportaše polaznike ustanova za obrazovanje odraslih koje provode odobrene programe osposobljavanja za obavljanje stručnih poslova u sportu.

Sredstva za poticanje stručnih kvalifikacija osigurana su iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu u ukupnom iznosu od 800.000,00 kuna.
Ministarstvo turizma i sporta će poticanje stjecanja stručnih kvalifikacija subvencionirati za razinu A najviše do 70% iznosa cijene školarine, a za razine B i C najviše do 90% iznosa cijene školarine. Ostatak sredstava prijavitelj mora osigurati iz vlastitih izvora.

Dozvoljena je prijava samo na jednu razinu Natječaja – ili A ili B ili C.

Opći uvjeti za ostvarivanje prava na poticaje za razine A i B i C:
– da su državljani Republike Hrvatske;
– da se protiv njih ne vodi kazneni postupak;
– da ne primaju druge stipendije odnosno subvencije iz javnih izvora za izabrani program obrazovanja.

Rok za podnošenje prijave je do 23. listopada 2020. godine.

Više možete pronaći ovdje.

Skip to content