Vijesti

Objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi intervencije 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima i intervencije 74.01. Potpora za sustave javnog navodnjavanja

U Narodnim novinama broj 13/24 od 2. veljače 2024. objavljen Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi intervencije 73.13. „Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima“ i intervencije 74.01. „Potpora za sustave javnog navodnjavanja“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Izmjene su napravljene zbog stupanja na snagu Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“ br. 3/24), manjih tehničkih ispravki te je unutar Kriterija odabira „Uvođenje digitalizacije provedbom projekta“ omogućeno da se nakon provedbe postupka javne nabave odnosno kod podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu dopušta do 20% odstupanja vrijednosti troškova za radove, opremu i instalacije koje se odnose na automatizaciju, digitalizaciju, robotizaciju, u odnosu na vrijednost kod podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu.

Skip to content