Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su znanstveno-istraživačke institucije

Rok za prijavu

31 prosinca, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Podrška uredima za transfer tehnologije”

Predmet natječaja

Program Podrška uredima za transfer tehnologije podržava aktivnosti jedinica koje obavljaju aktivnosti ureda za transfer tehnologije u provođenju projekata transfera tehnologije. Program je dio paketa komplementarnih programa i mjera koji za cilj imaju povećanje broja procesa transfera tehnologije u istraživačkim organizacijama u Republici Hrvatskoj.

Program podržava provedbu aktivnosti u svrhu poslovne validacije razvijenih rješenja, a prije faze komercijalizacije. To uključuje provedbu specifičnih usluga, kao što su usluge analize tržišta, izrade koncepta ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda, provjere i zaštite intelektualnog vlasništva, razvoja strategije upravljanja intelektualnim vlasništvom, razvoja poslovnog modela, certificiranja i analize regulatornih uvjeta.

Poziv je namijenjen uredima za transfer tehnologije, bilo da su dio istraživačke organizacije ili su ustrojeni kao zasebni pravni subjekt. Kako bi demonstrirali kapacitet ureda za transfer tehnologije, Poziv zahtijeva ispunjenje uvjeta vezanih za obavljanje aktivnosti transfera tehnologije, u skladu s Nacionalnim smjernicama za transfer tehnologije i znanja.

Ukoliko ured za transfer tehnologije djeluje u sastavu istraživačke organizacije, tada je istraživačka organizacija prijavitelj te provodi projekt samostalno. Ukoliko je ured za transfer tehnologije ustrojen kao zasebni pravni subjekt, tada je ured za transfer tehnologije prijavitelj i obvezno je partnerstvo s istraživačkom organizacijom koja je vlasnik prava intelektualnog vlasništva, odnosno istraživačem/istraživačima čiji su rezultati istraživanja predmetom aktivnosti projekta.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  • Analiza tržišta,
  • Izrada koncepta ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju),
  • Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva,
  • Razvoj strategije/plana upravljanja intelektualnim vlasništvom,
  • Razvoj poslovnog modela,
  • Certificiranje,
  • Analiza regulatornih uvjeta,
  • Edukacija članova projektnog tima,
  • Aktivnosti upravljanja projektom.

 

Ukupna alokacija, odnosno iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva je 497.710,53 EUR. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 10.000,00 EUR, a najviši je iznos 26.500,00 EUR.

Krajnji rok dostave projektnih prijedloga je od 14. travnja do 31. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava.

Objavljeni natječaj

Skip to content